"Jahanje je lep, vendar še zdalče ne preprost šport. Njegovo učenje je lepo opravilo, vendar še zdaleč ne preprosto." - Nicole Uphoff, dvakratna olimpijska zmagovalka

Z izjavo Nicole Uphoff bi rad vse, ki se želite učiti jahati opozoril, da boste imeli opravka z živimi bitji in ne s športno napravo, zato sama osvojitev tehnike jahanja še zdaleč ni dovolj. Seznaniti se je treba tudi z vedenjem in posebnostmi konj. Ne glede na to, ali želite kdaj pozneje jahati na prijetne izlete, ali bi radi kaj dosegli v športu, mimo osnovnega znanja ne pelje nobena pot. Ta je nujna za vsakega jezdeca, da ne bi ogrožal sebe, konja in sojahačev. Tečaji, ki jih boste opravili niso nadomestilo za vas, kar naj bi dober jahač znal, pač pa smiselna osnova k mogoči nadgradnji vaših želja in potreb usmerjenih h konjem in konjeniškemu športu. Osnove, ki si jih boste pridobili vas bodo spremljale ob vsakokratnem stiku s konjem vnaprej.

Na tečaju vam bomo skušali pojasniti temeljne pojme jahanja in vam skušali dati odgovor na vprašanja zakaj vam marsikdaj ne uspe popolnoma. Naj vam v tolažbo povem, da sam jaham že dolgo in uspešno. S konjeniškim športom in trenerstvom se ukvarjam že 35 let, pa mi mnogokrat ne gre gladko. Kot jezdec in trener se vedno znova srečujem z novimi preprekami in vprašanji, na katera že vsa ta leta skušam najti kar najbolj razumne odgovore in skušam prepreke obiti po najlažji poti. In, verjemite, iz izkušenj vem, da bomo tudi skupaj naleteli na kakšno novo prepreko in jo tudi skupaj razrešili.  V začetnem tečaju vas bomo naučili pravilnega vedenja v bližini konj, priprave konja na jahanje, sedlanja, uzdanja, osnove jahanja in vedenja v maneži,v nadaljevalnem tečaju pa bomo znanje še poglobili in za sprostitev odpravili tudi na krajše terensko jahanje. Tečaj vodijo strokovno usposobljeni trenerji in vaditelji. Veliko zabave in uspeha pri spoznavanju konj in učenju jahanja vam želim. Peter Prešeren, učitelj jahanja

TRENING - Možnost športnega treniranja - preskakovanje zaprek, s svojim ali našim konjem.

  • Temeljni pojmi jahanja
  • Priprava konja na jahanje
  • Strokovno usposobljeni trenerji
  • Krajša terenska jahanja